Reanimeren in 6 stappen

Tijdens een BHV training of EHBO training leer je onder meer om mensen te reanimeren in 6 stappen. Dit is een belangrijke vaardigheid, omdat je er letterlijk mensenlevens mee kan redden. In Nederland krijgen 16.000 mensen in een jaar een hartstilstand en kost dit 35 levens per dag. Dat aantal wordt verminderd als mensen weten hoe ze moeten reanimeren. De eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn cruciaal en vergroten de overlevingskans aanzienlijk. Hoe eerder iemand reanimeert, hoe beter. Maar dan moet je wel weten hoe je moet reanimeren. Dat leer je onder meer tijdens een BHV training of EHBO training. Voor het reanimeren moet je 6 stappen doorlopen.

Het proces

Stap 1 is dat je ervoor zorgt dat iedereen in de buurt, waaronder jezelf en het slachtoffer, veilig is. Bij stap 2 kijk je of het slachtoffer reageert door voorzichtig te schudden aan de schouders en te vragen hoe het gaat. Als je geen reactie krijgt dan is het slachtoffer dus bewusteloos. Stap 3 is om omstanders te vragen de de hulpdiensten te bellen en een AED op te halen als die in de buurt is. Als je alleen bent dan bel je zelf 112 en zet je de telefoon op luidspreker om aanwijzingen uit te voeren. Controleer de ademhaling door een hand op het voorhoofd te leggen en het hoofd naar achteren te kantelen. Til de kin op met twee vingertoppen en kijk, luister én voel of er sprake is van een ademhaling. Bij stap 4 start je met 30 borstcompressies door je handen op de borstkas te zetten en 5 tot 6 centimeter in te drukken. Dat herhaal je 30 keer op een tempo van minimaal 100 keer per minuut. Stap 5 is om mond-op-mondbeademing toe te passen. Je lift de kin op en kantelt het hoofd voor je dit doet. Beadem het slachtoffer 2 keer 1 seconde. Ga door tot de hulpverlening arriveert en vertelt dat je mag stoppen.

Reanimeren met AED

De laatste stap is het reanimeren met een AED als deze aanwezig is. De AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Ontbloot de borstkas, zet de AED aan en volg de instructies. Deze staan op de AED. Vervolgens bevestig je de elektroden en zorg je ervoor dat niemand het slachtoffer op dat moment aanraakt. Je gaat door met deze vorm van reanimatie totdat de professionele hulpverlening arriveert en aangeeft dat je kan stoppen of als het slachtoffer bij bewustzijn komt. Je gebruikt een AED niet als het slachtoffer en niet-reanimeren verklaring heeft.