Legionellapreventie

Biobeheer

Biobeheer.nl is een bedrijf wat zich voornamelijk richt op het controleren op en voorkomen van legionellabesmettingen en bedrijven adviseert op het gebied van legionellapreventie. Voor zwembaden, overheidsgebouwen, facilitaire gebouwen en bepaalde soorten koeltorens is er een wettelijke verplichting om de infrastructuur periodiek te controleren op de eventuele aanwezigheid van de legionellabacterie. Na een controle waaruit blijkt dat er een bepaalde hoeveelheid bacteriën is aangetroffen in de leidingen binnen uw infrastructuur kunnen we u een aantal tips, adviezen en richtlijnen geven op het gebied van de preventie ten aanzien van de legionellabacterie.

Biobeheer

Preventie legionella

Bij de preventie van legionella zijn er een aantal zaken belangrijk, namelijk hoe vaak staan de leidingen stil, hoeveel mensen maken er gebruik van en in welke mate. Bij het doormeten van een leiding is vooral doorslaggevend hoe lang een bepaalde leiding al stil heeft gestaan en of deze afgesloten was of niet. Een legionellarisicoanalyse zal worden opgestart, daarna wordt aan de hand van de metingen een legionellabeheersplan opgesteld. Vervolgens worden er periodiek monsters afgenomen die gecontroleerd worden, zodat we bij een mogelijke besmetting tijdig actie kunnen ondernemen. Als alles in orde is wordt uw installatie veilig verklaard.