Redenen om een Taak Risico Analyse te laten uitvoeren

Taak risico analyse

Starten met nieuwe werkzaamheden vraagt om het uitvoeren van een TRA: een Taak Risico Analyse. Nieuwe werkzaamheden betekent dat bepaalde taken nog niet staan beschreven in een werkinstructie of een procedure. Dit betekent ook dat je niet op de hoogte bent van bepaalde risico’s die hier mogelijk aan verbonden zijn. Daarom is het van belang om een Taak Risico Analyse uit te laten voeren door een professional. Een Taak Risico Analyse geeft je de mogelijkheid om bepaalde risico’s goed in te kunnen schatten, goede maatregelen te nemen en daardoor kun je mogelijke bedrijfsongevallen voorkomen. 

Taak risico analyse

Taak Risico Analyse: voor nieuwe en incomplete procedures

Een Taak Risico Analyse is het detecteren van mogelijke risico’s bij nieuwe werkzaamheden en het zoveel mogelijk inperken van deze risico’s. Bij het uitvoeren van de TRA worden de personen betrokken die deze werkzaamheden gaan uitvoeren. De TRA wordt opgesteld in overleg met veiligheidsdeskundigen, zodat iedereen precies weet welke veiligheidsmaatregelen er genomen moeten worden. Een Taak Risico Analyse bestaat uit een inventarisatie van specifieke werkrisico’s, het beoordelen van deze risico’s en het bepalen en beschrijven van beheersmaatregelen. Daarnaast wordt ook het restrisico nog bepaald en hiervoor worden mogelijke aanvullende beheersmaatregelen opgesteld.

Waarom zou je een Taak Risico Analyse laten opstellen? In de eerste plaats kun je hiermee (bedrijfs)ongevallen voorkomen. Vooral bij taken met een hoog risico die niet geheel volgens de bestaande procedures kunnen worden uitgevoerd is een TRA van belang. Maar ook als het gaat om taken die nog geen procedure hebben is een Taak Risico Analyse nodig. Je kunt gemakkelijk en snel een TRA laten uitvoeren door professionals.